Bodycoaching

Het lichaam is je coach, het waarschuwt je als je aan jezelf voorbij gaat. Het trekt je, figuurlijk en soms letterlijk, naar beneden. Het zet je stil als je maar voortraast.

Body Coaching geeft inzicht in de samenhang tussen spieren, 14 meridianen, de gerelateerde organen, emoties en de klachten die daaraan gekoppeld zijn. 

De vraag is alleen: Hoe kun je de taal leren verstaan?

Tijdens een sessie wordt er gebruik gemaakt van kinesiologische spiertesten, het legt verbanden tussen spieren, meridianen en correctiepunten en ontstaat er een beeld van de energieblokkades in het lichaam. Zo vormt er een verhaal achter de klacht. Het is een vertaling van wat er in het lichaam gebeurt. Dat verhaal is voor elk persoon uniek. Ziekte, pijn, vast gelopen levenssituaties zijn de symptomen die ontstaan als we de signalen van het lichaam negeren.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

De spiertesten en correctiemethodes die gebruikt worden binnen Body Coaching vinden hun oorsprong in de Toegepaste Kinesiologie en Touch for Health. Aria de Hartog heeft in de lijn van John F. Thie,  Body Coaching ontwikkeld en een gelijknamig boek “Bodycoaching” geschreven. Zij is al 30 jaar op dit gebied actief en heeft al veel mensen mogen opleiden en begeleiden. Naast de spiertesten, heeft zij haar ervaringen met ons gedeeld. Zo kan er naast de spiertesten ook gekeken worden naar de oorsprong op emotioneel gebied, om zo jou levenspad in balans te laten lopen.  

 Zo maakt de methode van Bodycoaching gebruik van:

  • Spiertesten uit de toegepaste kinesiologie van John F. Thie
  • Merdianen
  • Elementen
  • Getallen
  • Geboorteposities

Bodycoaching is een methode die je helpt om de signalen van het lichaam te leren begrijpen, zodat je jouw leven weer in de hand kunt nemen.

Korte geschiedenis van de spiertesten

De oorsprong van Body Coaching voert terug naar George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor. Hij begon in 1964 te experimenteren met spiertesten om de effectiviteit van zijn behandelingen te bepalen. Hij testte een aantal spieren voor- en na een rug correctie om vast te stellen in hoeverre de behandeling resultaat had. Hij wilde weten waar de oorzaak van een spierverkramping lag. Een uit frustratie geboren behandeling van een ‘zwakke’ spier was zijn eerste succeservaring en zette hem ertoe aan verder te zoeken.

Uiteindelijk kwam hij tot de revolutionaire maar simpele constatering dat men aan de zwakke en niet aan de tegenovergestelde verkrampte spier moest werken om de balans in het lichaam te herstellen. Dit gegeven werd door George Goodheart verder ontwikkeld en verfijnd. Hij gaf zijn kennis door aan andere chiropractors en demonstreerde de technieken op seminars, workshops en conferenties. Hij noemde dit nieuwe systeem Toegepaste Kinesiologie en richtte in 1973 in Amerika de International College of Applied Kinesiology (ICAK) op. 

Eén van de leden van het ICAK, John F. Thie, besloot om deze methode te vereenvoudigen en toegankelijk te maken voor een groot publiek. Hij zag de waarde van deze aanpak om preventief te werken en zo een gezond lichaam gezond te houden. Zijn motto was “In elk gezin iemand die Touch for Health toe kan passen”. Touch for Health, elkaar aanraken om te helen. Een internationaal netwerk ontwikkelde zich en in vele landen van de wereld wordt deze methode nog steeds onderwezen aan een ieder die geïnteresseerd is.