Kindermassage

Kindermassage

Waar is de kindermassage bij Tip-Top Coaching op gericht?
De massage is een ontspanningsmassage die erop gericht is om indrukken en prikkelingen bij kinderen af te voeren en een natuurlijk herstel van de energiebalans in het lichaam te laten plaatsvinden. We kijken waar het kind de massage het meeste nodig heeft en het prettig vindt.
Dit kan zijn hoofd, buik, voet, armen en handen en de rug. De massage wordt altijd in het bij zijn van een ouder gegeven.

Waarom kindermassage?
Omdat kinderen zeer openstaan voor hun omgeving is het vaak moeilijk om de prikkels die ze binnen krijgen te doseren en te verwerken.
Met name gevoelige/ hoogsensitieve, beelddenkende kinderen hebben moeite met deze filtering en verwerking. De uitspraak “Het is zo druk in mijn hoofd”, komt vaak voor bij deze kinderen.
Als er een verstoring optreedt in de verwerking kunnen er fysieke of emotionele klachten ontstaan. Een massage in combinatie met aromatherapie is een heel mooie en zachte methode die ingezet kan worden om de verstoring op te heffen en zo lichaam en geest weer in balans te krijgen.

Een massage van het hoofd: Via het hoofd komen prikkels binnen. Als het hoofd te vol is kan er geen nieuwe informatie worden opgenomen. De hoofdmassage heeft als doel rust te brengen en indrukken los te laten. De vertraagde, herhalende bewegingen van deze hoofdmassage zorgt ervoor dat de kinderen zich overgeven en geheel tot rust komen.

Een massage van de buik: Zoals iedereen wel weet wordt er in je buik voedsel verteerd, maar waar niet iedereen bewust van is, is dat er in de buik ook vertering van indrukken en emoties plaats vindt. Veel kinderen hebben buikklachten maar de dokter kan vaak niets lichamelijks vinden. Het is namelijk zo dat kinderen die moeite hebben met het verwerken van prikkels fysieke klachten kunnen krijgen, zoals buikpijn, obstipatie, diarree, bedplassen of hoofdpijn. De massage van de buik heeft als doel de kinderen in contact te brengen met eventueel vastzittende gevoelens en deze te verwerken.

Een massage van de voeten: Onze voeten verbinden ons met de aarde, kort gezegd via onze voeten kunnen we echt loslaten. Deze voetmassage zorgt ervoor dat de linkerhelft en rechterhelft van het lichaam weer in balans komen en worden de emoties die niet meer nodig zijn afgevoerd.

Een massage van armen en handen: Armen en handen kunnen de sterkste emoties verbergen. Gespannen armen en gebalde vuisten weerspiegelen vaak onzekerheid, zelfbescherming en onverwerkte woede. Het masseren van de armen en handen kan niet alleen spieren, maar ook opgekropte emoties losmaken en tot rust brengen.

Massage van de rug: De rug is een gebied met veel kracht en beweeglijkheid en het is de belangrijkste steunpilaar van het lichaam. Door het werken op de rug kun je de zenuwen bereiken die elk deel van het lichaam beïnvloeden. De rugmassage heeft het effect dat stress door het hele lichaam verminderd, zodat je je lichamelijk en geestelijk beter voelt.

Waarom Kindermassage in combinatie Aromatherapie?
Om de werking te verdiepen en de massage te veraangenamen wordt de massage met aromatherapie gecombineerd. Met deze combinatie worden de werkzame bestanddelen van de etherische olie direct opgenomen door het lichaam. De gebruikte etherische olie is een 100% volledig natuurlijk product.

Voor wie is deze massage?
De kindermassage is voor kinderen van 4 jaar tot 18 jaar.

Hoelang duurt een massage?
De massage duurt ongeveer 30 minuten.