Ouder & kind

Tip-Top Coaching is er voor …

Ouders en kinderen die uitgaan van de kracht van het kind. Samen kunnen we kijken wat al goed gaat en waar de uitdagingen liggen. Er lijkt wel of er steeds meer kinderen zijn die op een bepaald vlak niet mee kunnen komen met hun leeftijdsgenootjes. Zeker in een tijd dat er op kinderen een hoge druk wordt gelegd en we veel van ze verwachten ontstaat er een gespannen situatie. Ik ga ervan uit dat ieder kind de motivatie heeft om te ontwikkelen, maar wanneer dit niet zo makkelijk is kan een kind dit hinderen en niet meer lekker in zijn vel zitten.

Herkent u uw kind in een van de volgende uitspraken uw kind?

          Moeite met leren (Dyslexie en of Dyscalculie)

          Hoog begaafd

          Het zit er wel in, maar het komt er niet uit!

          Concentratieproblemen

          Gedragsproblemen op het sociale vlak (AD(H)D, Autisme)

          Beweegt houterig

          Vaak gespannen

          Erg gevoelig

          Angst hebben voor….

Wellicht kan Primaire reflexintegratie of visueel leren de oplossing zijn!

Is mijn kind een beelddenker?

Meestal herkent u pas het visuele talent van uw kind wanneer er een leerachterstand ontstaat doordat de lesstof niet begrepen en onthouden wordt. Het probleem is dat het onderwijs niet aansluit bij de denkwijze van uw kind, want ongeveer 95% van de mensen leert wel via het gehoor. De reden dat bijles onvoldoende helpt komt doordat informatie weer op een ‘foute’ wijze aangeboden wordt.

Zijn onderstaande leerproblemen herkenbaar?

  • Spellen en lezen
  • Of rekenen en tafels
  • Of klokkijken en topografie
  • Of concentreren en organiseren

Uw kind is creatief, inventief en slim genoeg, maar desondanks komt uw kind niet mee in de klas. “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit” is een veelgehoorde opmerking…

Resultaat met “Ik leer anders”

Door informatie te vertalen naar beelden, kan uw kind de lesstof wel snel eigen maken. Tijdens een korte training leert uw kind deze techniek onmiddelijk zelf toe te passen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

Primaire reflexintegratie

Met name gevoelige kinderen hebben moeite met het doseren en verwerken van prikkels die ze vanuit de omgeving krijgen. Zijn er voor, tijdens en na de geboorte stressvolle situaties geweest of in heeft het kind een stressvolle periode gehad. Dan kan dit het verloop van de reflexen en de ontwikkeling beïnvloed hebben. Hierdoor kan een kind fysieke of emotionele en leeruitdagingen ervaren. Het lijf is hard aan het werk om te compenseren. Wanneer de reflexen worden geïntegreerd zal dit balans en rust geven, zodat het ontwikkelingsproces verder kan ontwikkelen en het leven, bewegen en leren makkelijker wordt.

Primaire reflexintegratie is een mooie en zachte methode om de verstoring op te heffen door middel van bewegingen. Waar thuis verder mee geoefend kan worden.

Er wordt altijd in het bijzijn van een ouder met uw kind gewerkt

Pragmatische aanpak

Na de vrijblijvende kennismaking kunnen we kijken door middel van een test of er nog reflexen actief zijn. Na de eerste sessie kan uw kind direct ervaren of primaire reflexintegratie of de leermethode ”Ik leer anders” uw kind kan ondersteunen in de ontwikkeling. Blijf niet langer worstelen met schoolwerk, gedrag en sociaal emotionele uitdagingen.

De methodes zijn effectief bewezen. Er zijn veel succesvolle ‘verhalen uit de praktijk’ van zowel ouders als leerlingen.

Wie is Tip-Top Coaching?

Sonja Pie biedt graag op een coachende wijze hulp aan ouder en kind, zodat uzelf vooruit kan met de verkregen tips en vaardigheden.

Als moeder van twee kinderen ben ik erachter gekomen dat mijn zoon, echtgenoot en ikzelf ook visueel zijn ingesteld. Met mijn achtergrond als leerkracht in het speciaal basisonderwijs ben ik als coach gepassioneerd om kinderen zelfvertrouwen, rust en een glimlach op het gezicht geven.
Met veel plezier heb ik altijd gewerkt met meervoudig gehandicapte-, langdurig zieke en “jonge risico” kinderen. Wat ook de situatie is, mijn grootste drijfveer komt voort uit het benutten van de mogelijkheden die een kind heeft. Voor mij is het vanzelfsprekend om samen met ouder(s), kind en eventueel school de uitdagingen aan te pakken.